Det kända märket Cleareyes finns äntligen i Sverige. Cleareyes är en serie produkter som kan hjälpa dig med olika besvär i ögonen. I Sverige finns Cleareyes på apotek.

Clear Eyes – receptfritt mot irriterade och torra ögon

Har du problem med ögonen? Röda, torra, irriterade, datortrötta, eller rinnande ögon – vi kan hjälpa dig med hjälp av våra kvalitativa produkter. Alla ögondroppar från Clear Eyes säljs i smarta och smidiga förpackningar med 5 milliliter i varje flaska.

Cleari från Clear Eyes lindrar irriterade ögon, Cleareyes Professional hjälper mot torra ögon, Clear Eyes Bright & Moist mot irriterade och torra ögon och nu finns även Clear Eyes Contacts för dig med kontaktlinser.

Enkelt att använda Clear Eyes

En del oroar sig för att använda ögondroppar, då det kan kännas obehagligt att vara i närkontakt med ögonen. Men att använda Clear Eyes är enkelt och smidigt. Du lutar bara huvudet bakåt en aning och drar därefter ned det undre ögonlocket. Sedan placerar du pipetten ovanför ögat och tittar uppåt och bort från den. Applicera en droppe Clear Eyes och stäng därefter ögat.

Så enkelt är det alltså att använda Clear Eyes och slippa irriterade ögon eller torra ögon. Kontakta oss gärna om du vill veta mer!

 

Disclaimer: 

The following information is intended for use only by customers, patients and healthcare professionals in Sweden. Countries outside Sweden may have regulatory, legal requirements or medical practices which are different than those in Sweden and may require different or additional information. Therefore, this information may not be appropriate for use outside Sweden

 

Cleari (Nafazolinhydroklorid) 0,12mg/ml ögondroppar, lösning

Farmakoterapeutisk grupp: Sympatomimetika använd som avsvällande medel

ATC-kod: S01GA01

Cleari är ett receptfritt läkemedel för lindring av tillfällig, lättare rodnad och irritation i ögonen.

Dosering: Vuxna och barn från 12 år och äldre. Den rekommenderade dosen är en eller två droppar i varje öga, två eller tre gånger dagligen. Denna produkt är endast avsedd för periodisk eller tillfällig användning. Cleari ska inte användas vid ögontillstånd som uppvisar ständig rodnad, smärta eller synrubbningar. Kontakta läkare vid dessa tillstånd.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Sluta använd dropparna och kontakta läkare om du inte blir bättre eller tillståndet försämras efter 24 timmar.

 

Använd inte Cleari

- om du är allergisk mot nafazolinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

- om du har förhöjt tryck inuti ögongloben (glaukom)

- om kammarvinkeln i dina ögon är trång (du har risk att få akut glaukom)

- om du har skador på hornhinnan (ögats yttre hinna)

- om du har inflammation i iris (den färgade delen av ögat)

- om dina ögon har en tendens till trång kammarvinkel, får du inte använda denna produkt före en perifer iridektomi (operation för att behandla glaukom, där man tar bort en del av regnbågshinnan).

 

Varningar och försiktighet:

Cleari är endast avsedd för att användas tillfälligt och bör inte användas mer än 7 dagar i följd. Efter långvarig eller överdriven användning kan det hända att nafazolinklorid inte fungerar lika effektivt eller kan göra rodnaden värre. Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Cleari om du har en ögonsjukdom som ger följande symptom: konstant rodnad, smärta eller dimsyn.

 

Läs bipacksedeln noga innan användning.

Mer information på FASS.se.

Cleari ingår inte i läkemedelsförmånen.

Konsumentkontakt: Evolan Pharma AB

Tel: 08-544 960 30

www.evolan.se

Datum för översyn av produktresumén: 2015-05-05