Cleareyes Bright & Moist Eye Drops

Indikationer: Cleareyes Bright & Moist Eye Drops är en steril ögondroppslösning för lindring av symtom i torra ögon i form av irritation, obehag och ögonrodnad orsakade av miljön, primärt genom att smörja och återfukta, och sekundärt genom att minska den tillhörande ögonrodnaden. 

De långtidsverkande dropparna innehåller ett smörjmedel som friskar upp och fuktar torra ögon och minskar och lindrar irritation och obehag. Cleareyes Bright & Moist Eye Drops innehåller ett ämne (nafazolinhydroklorid) som även minskar ögonrodnad och ger klarare och vitare ögon.
(Läs bipacksedeln noga innan användning).

Produktbeskrivning 

Ögondroppar, medicinteknisk produkt (CE III rule 13)

 • Fuktande och klargörande ögondroppar
 • Cleareyes Bright and Moist ögondroppar är en steril lösning som används för att lindra ögonirritationer, besvär och rödsprängdhet som orsakats av miljöfaktorer. I första hand smörjer och fuktar dropparna ögonen, men de minskar även rödsprängdhet.

Åldersgräns 

Vuxna och barn från 12 år

Bruksanvisning 

 • Tvätta och skölj av händerna noggrant.
 • Ta bort förseglingen vid första användningen. Använd inte lösningen om förseglingen på skyddslocket är bruten eller saknas vid första användningen.
 • Ta bort skyddslocket. Var noga med att inte vidröra flaskans spets med fingrarna.
 • Tryck försiktigt ut 1 eller 2 droppar i varje öga. 
 • Använd upp till 4 gånger dagligen
 • Undvik att vidröra ögonen eller fingrarna med flaskans spets, detta för att förhindra risk för kontaminering av lösningen.
 • Sätt tillbaka skyddslocket efter användning.

Hållbarhet och förvaring 

 • Förvaras under 30 °C. 
 • Använd inte lösningen efter utgångsdatum. 
 • Kassera 60 dagar efter öppnandet.