Cleari By Clear Eyes – lindrar tillfällig, lättare rodnad och irritation i ögonen

Irriterade eller rodnad i ögon kan komma av många olika anledningar, bland annat av ogynnsam miljöpåverkan och olika aktiviteter utomhus.

När ögat är irriterat kan blodkärlen på den vita ytan av ögat bli förstorade, vilket kan leda till att ögat ser rött ut och känns irriterat.

Flera möjliga anledningar till rodnad i ögonen

Man kan bland annat få irriterade och röda ögon av: Solljus, vind, torrt klimat, luftkonditionering eller värmeaggregat, arbete framför dataskärm, klor i simbassänger, schampo, damm, olika behandlingar för ögonfransar (förlängning, färgning) eller andra orsaker.

Om du tror att dina ögon är röda och irriterade på grund av en infektion eller skada skall du alltid uppsöka läkare för råd.

Cleari från Clear Eyes finns receptfritt i handeln

Cleari från Clear Eyes med nafazolinhydroklorid finns som receptfritt läkemedel på apotek och utvalda andra återförsäljare för dig som söker lindring av tillfällig, lättare rodnad och irritation i ögonen. Nafazolinhydroklorid drar ihop de röda blodkärlen på ögats yta.

Cleari från Clear Eyes skall inte användas längre än 7 dagar och om du använder kontaktlinser måste dessa tas ut innan användning, vänta 15 minuter efter att du tagit Cleari före du sätter in kontaktlinserna igen. Clear Eyes rekommenderar att du läser bipacksedeln noga innan användning.

Du ska sluta använda detta läkemedel och kontakta läkare om du får ögonsmärta, synförändringar, ljuskänslighet, fortsatt rodnad eller irritation i ögat, om du inte blir bättre eller om tillståndet försämras efter 24 timmar.

Information om Cleari från Clear Eyes

Cleari (Nafazolinhydroklorid) 0,12mg/ml ögondroppar, lösning

Farmakoterapeutisk grupp: Sympatomimetika använd som avsvällande medel, ATC-kod: S01GA01

Cleari är ett receptfritt läkemedel för lindring av tillfällig, lättare rodnad och irritation i ögonen.

Dosering: Vuxna och barn från 12 år och äldre. Den rekommenderade dosen är en eller två droppar i varje öga, två eller tre gånger dagligen. Denna produkt är endast avsedd för periodisk eller tillfällig användning. Cleari ska inte användas vid ögontillstånd som uppvisar ständig rodnad, smärta eller synrubbningar. Kontakta läkare vid dessa tillstånd.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Sluta använd dropparna och kontakta läkare om du inte blir bättre eller tillståndet försämras efter 24 timmar.

 

Använd inte Cleari

- om du är allergisk mot nafazolinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

- om du har förhöjt tryck inuti ögongloben (glaukom)

- om kammarvinkeln i dina ögon är trång (du har risk att få akut glaukom)

- om du har skador på hornhinnan (ögats yttre hinna)

- om du har inflammation i iris (den färgade delen av ögat)

- om dina ögon har en tendens till trång kammarvinkel, får du inte använda denna produkt före en perifer iridektomi (operation för att behandla glaukom, där man tar bort en del av regnbågshinnan).

 

Varningar och försiktighet:

Denna produkt är endast avsedd för att användas tillfälligt och bör inte användas mer än 7 dagar i följd. Efter långvarig eller överdriven användning kan det hända att nafazolinklorid inte fungerar lika effektivt eller kan göra rodnaden värre. Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Cleari om du har en ögonsjukdom som ger följande symptom: konstant rodnad, smärta eller dimsyn.

 

Läs bipacksedeln noga innan användning.

Mer information på FASS.se.

Cleari ingår inte i läkemedelsförmånen.

Konsumentkontakt: Evolan Pharma AB

Tel: 08-544 960 30

www.evolan.se

Går ofta över utan behandling

Besvär med rodnad och irritation i ögon är i de flesta fall ofarligt och går över av sig själv.

När man drabbats av rodnad i ögonen är ögonen irriterade och ser röda ut. På morgonen kan ögonlocken vara igenklistrade och ögonen kan kännas grusiga, det kan också vara ett sympron på torra ögon. Anledningen till att rodnad i ögonen uppkommer är att blodkärl i bindhinnan har brustit eller vidgats. Andra vanliga besvär som ofta är kopplade till röda ögon är värk, kliande, svullnader rinnande ögon. För mer råd om rådnad eller irriterade ögon, fråga personalen på ditt apotek, optiker eller ögonläkare.

 

 

Här kan du köpa Cleari 

Apoteket logga

Kronans apotek

Lloyds apotek

Apotea

Apoteksgruppen