Vanliga frågor och svar om Cleari ögondroppar 0,12 mg/ml, lösning

Vad är Cleari? 

Cleari är det enda receptfria läkemedlet i Sverige mot rodnad och irritation i ögonen.

Vad innehåller Cleari?

Den aktiva substansen är nafazolinhydroklorid som tillhör en grupp läkemedel med lokal kärlsammandragande effekt.

Hur verkar Cleari?

Cleari verkar genom att dra ihop blodkärlen i ögat och därigenom minskad rodnad och svullnad.

Vem kan använda Cleari?

Cleari kan användas av vuxna och barn från 12 år.

När ska man använda Cleari?

Cleari är avsedd för tillfällig behandling för att lindra tillfällig, lättare rodnad och irritation i ögonen.

När ska man inte använda Cleari?

  • om du ärallergisk motnafazolinhydroklorid ellernågot annat innehållsämne
  • om du har eller har risk att få grön starr(glaukom)
  • om du harskador påhornhinnan(ögats yttre hinna)
  • om du harinflammation iiris(den färgade delen av ögat)

Hur snabbt får man effekt?

Cleari börjar verka inom någon minut och effekten varar i minst 3 timmar.

Dosering?

1-2 droppar i vardera öga 2-3 gånger dagligen.

Hur länge kan man använda Cleari?

Bör inte användas i mer än 7 dagar i följd.

När ska man sluta använda Cleari?

Sluta använd dropparna och kontakta läkare om du inte blir bättre eller om tillståndet försämras efter 24 timmar eller om du får ögonsmärta, synförändringar, ljuskänslighet, fortsatt rodnad eller irritation i ögat.

Kan man använda andra läkemedel samtidigt som Cleari?

Ja. Man bör vänta ca 15 minuter mellan användning av Cleari och någon annan ögonprodukt.

Ögonsalva ska alltid användas sist.

Kan man använda kontaktlinser samtidigt som Cleari?

Cleari innehåller konserveringsmedlet bensalkoniumklorid, som kan missfärga mjuka kontaktlinser. Ta ut kontaktlinserna innan du använder dessa droppar i ögonen. Du kan sätta in dina linser ca 15 minuter efter att ha använt dropparna i ögonen.

Kan man använda make-up samtidigt?

Ja.

Kan man använda Cleari under graviditet och amning?

Ingen påverkan på gravida och ammande mödrar samt det nyfödda barnet/spädbarnet förväntas, då effekten är lokal i ögat.

Finns det några biverkningar?

Enstaka tillfällen av svag irritation såsom sveda, lätt dimsyn eller lätt vidgning av pupillen (den svarta ringen mitt i ögat). Dessa biverkningar är tillfälliga.

Hur många doser innehåller flaskan och hur länge räcker den?

Flaskan innehåller 5 ml vilket motsvarar ungefär 150 droppar  →  räcker till ca 12 dagars behandling med maximal dos á 2 droppar i vardera öga 3 gånger dagligen. Bör inte användas i mer än 7 dagar i följd.

Hur länge håller sig en förpackning Cleari?

Oöppnad: Hållbarheten som anges på förpackningen. Utgångsdatum är den sista dagen i angiven månad.

Öppnad: En månad efter det första öppnandet.

Hur ska Cleari förvaras?

Flaskan förvaras vid högst 25°C. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Innehåller Cleari konserveringsmedel?

Ja, Cleari innehåller konserveringsmedlet bensalkoniumklorid som är ett vanligt förekommande konserveringsmedel i ögonläkemedel.

Varför finns bara förpackningar om 5 ml att köpa receptfritt? I andra länder finns motsvarande produkt i större volymer.

Det är det svenska Läkemedelsverket som avgör vilken förpackningsstorlek ett läkemedel maximalt får ha för att säljas receptfritt.

Är detta samma produkt som i andra länder/USA går under namnet Cleareyes?

Cleareyes® som finns i USA innehåller samma aktiva substans, nafazolinhydroklorid som Cleari. Det är samma företagsgrupp som marknadsför Cleareyes och Cleari i hela världen.