Minska risken för ögonskador hemma.

Över 150.000 ögonskador inträffar varje dag i hemmet. Följ dessa tips för att minska risken för skador medan du gör projekt eller sysslor i huset:

  • Innan du klipper gräsmattan, inspektera om det ligger skräp och överväg att bära skyddsglasögon.
  • Ögonskydd bör användas vid sågning, slipning, borrning, etc.
  • Om ett föremål blir inbäddat i ögat, gnugga då inte eftersom detta kan orsaka ytterligare skador.
  • Läs instruktionerna före hantering av färg eller kemikalier för att se om det krävs ögonskydd.