Ögonen är människans viktigaste sinnesorgan. De hanterar mest information av alla våra fem sinnen och de brukar kallas för hjärnans fönster mot världen.

Det är genom ögonen som vi huvudsakligen uppfattar vår omgivning. Av alla intryck som vi tar till oss under en dag kommer över 80 procent från ögonen.

Hjärnans fönster mot världen

Närmare 70 procent av kroppens sinnesceller finns i ögats näthinna. Synnerven med sina en miljon nervtrådar förmedlar mer information till hjärnan än något annat sinnesorgan. Den bästa synen har vi centralt på näthinnan i den så kallade gula fläcken. Där finns det skarpaste detaljseendet med högsta synskärpa och upplösning vilket är viktigt, bland annat vid läsning. I periferin har vi synceller som är mer ljuskänsliga vilka hjälper oss att se något även i dålig belysning.

God optik är nyckeln till en skarp bild

För att vi ska få en skarp bild krävs att optiken är god. För den svarar hornhinnan och linsen. Linsen hos yngre personer kan ställa om sig för seende på långt och nära håll, detta kallas att ackommodera.

Ögats bländare är pupillen, öppningen i iris som varierar med ljusinfallet.

Ögats inre uppfylls av en geleaktig vätska, glaskroppen. Ögats vägg utgörs av den fasta, vita senhinnan. Titthålet framtill är den klara hornhinnan som är en del av ögats vägg. Främre delen av ögonvitan och ögonlocken insida täcks av bindhinnan. Den måste, som hornhinnan, hållas fuktig och smörjas av tårkörtlarna. Överskott av tårar rinner ut i tårkanalen ner i näsan.

Vi rör på ögonen med hjälp av sex små muskler utanpå varje öga.

Visste du det här om dina ögon?

Har alla en blind fläck? Kan man transplantera ett öga? Och kan man födas med olika färg på ögonen? Här hittar du svar på dina funderingar. 

- Det genomsnittliga blinket varar i 1/10-dels sekund.

-Medan det tar lite tid för de flesta delar av kroppen för att värma upp till sin fulla potential, är dina ögon ständigt beredda 24:7.

-Ögon läker snabbt. Med rätt skötsel tar det bara cirka 48 timmar för ögat att reparera en rispa på hornhinnan.

-Att se är en så stor del av vårt vardagliga liv att det krävs att halva hjärnan är engagerad.

-Nyfödda producerar inte tårar. Först efter 4-13 veckor börjar tårarna att rinna.

-Forskare har ännu inte hittat ett sätt att transplantera ett öga. Synnerven som förbinder ögonen till hjärnan går inte att rekonstruera. 

-Det finns olika former på cellerna i ögat. Stavformade celler som hjälper dig att se i mörker och konformade celler som hjälper dig att se färger. 

-Du blinkar ungefär 12 gånger per minut.

-En del föds med två olikfärgade ögon. Det heter heterokromi.

-För att ett barn ska få blåa ögon krävs det att båda föräldrarna har minst ett anlag var. 

-Även om ingen i din familj de senaste generationerna har blå eller gröna ögon, kan dessa recessiva drag förekomma i senare generationer.

-Båda dina ögon har en blind fläck. Du märker inte av den eftersom dina ögon arbetar tillsammans och på så vis fyller i varandras blinda fläckar. 

-Av alla muskler som finns i kroppen är ögonmusklerna, som styr dina ögon, de som är mest aktiva.

Källa: S:T Eriks ögonsjukhus http://www.sankterik.se/sv/